Soutěž o Odvodňovač Queen a krásný pobyt s Pinky Protein

Ahoj holky!

Tak tohle tady ještě nebylo! 3 z Vás můžou vyhrát pobyt až pro 6 osob v Praze v nádherné residenci CASA ITALIA + Odvodňovač QUEEN na 3 měsíce úplně ZDARMA!

Jak na to?
1) Sleduj náš instagram @pinkyprotein
2) Dej ❤️"Like" na příspěvek, který najdeš na https://www.instagram.com/p/CSEic0HrzIT/
3) Označ kámošky/kámoše, které v případě výhry vezmeš s sebou a rovnou nám napiš, jak si 2 noci užijete! 

Více k pravidlům najdeš níže:

I.
Pořadatel soutěže

1. Pořadatelem soutěže je obchodní společnost EvaQua s.r.o., IČO: 075 917 72, se sídlem Praha Karlín, Křižíkova 393/73, PSČ 186 00, zapsaná v obchodím rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle C, vložce 303718 (dále jen „Pořadatel").


II.
Termín a místo konání soutěže

1. Soutěž probíhá na instagramovém účtu @pinkyprotein od 02. 08. 2021 do 15. 08. 2021. Po ukončení soutěže bude přistoupeno k losování o nepeněžité výhry Pořadatele.
2. Do soutěže se mohou zapojit pouze osoby žijící na území České a Slovenské republiky a kteří jsou odběrateli instagramového účtu @pinkyprotein (dále jen „Účastník“). Účastník se musí zúčastnit soutěže splněním podmínek uvedených u soutěžního postu.


III.
Průběh losování

1. Losování bude probíhat dne 16. 08. 2021 tak, že ze všech soutěžících splňující soutěžní podmínky budou náhodně vylosováni 3 výherci.
2. Výsledky losování budou vyvěšeny na instagramovém účtu @pinkyprotein a na internetových stránkách www.pinkyprotein.cz a www.pinkyprotein.sk a to následující pracovní den po losování.
3. Každá jednotlivá výhra v soutěži obsahuje: Ubytování na 2 noci až pro 6 osob (Residence Casa Italia) + 3x „ODVODŇOVAČ QUEEN inspired by Queen Plačková


IV.
Společná ustanovení

1. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny všechny osoby podílející se na přípravě této soutěže, dále zaměstnanci Pořadatele, a to včetně osob jim blízkých.
2. Zapojením se do soutěže Pořadatele vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.
3. Pořadatel tímto prohlašuje, že v souvislosti s touto soutěží nedochází ke zpracování osobních údajů o soutěžících dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
4. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Výhry není možné vyplatit v hotovosti. Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodovat na základě losování s konečnou platností o výhercích.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže změnit, případně upravit po celou dobu jeho trvání, změnit skladbu cen nebo jejich hodnotu, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a bez stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.pinkyprotein.cz a www.pinkyprotein.sk.


Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.pinkyprotein.cz a www.pinkyprotein.sk.


V Praze dne 2. srpna 2021